Schildje & Fabriek69

Schildje werkt samen met Fabriek69, om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren.

Gezamenlijk hebben wij één missie: van kindermishandeling een bespreekbaar/inzichtelijk onderwerp maken, vervolgens de juiste stappen te zetten (Meldcode), om kinderen een veilige toekomst te geven. Veiligheid van kinderen staat voorop!


Bekijk de flyer.

 

img
  • Maak jij kindermishandeling al bespreekbaar in jouw klas?
  • Vind jij het ook zo lastig om de Meldcode te volgen?
  • Durf jij ook niet goed het gesprek met ouders aan te gaan wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling?
  • Wist jij dat kindermishandeling één van de grootste geweldsproblemen is van onze samenleving?
Ga jij met ons de strijd aan om van kindermishandeling een bespreekbaar en inzichtelijk onderwerp te maken?
schildje

Het inzichtelijk en bespreekbaar maken van kindermishandeling biedt aan alle partijen de mogelijkheid iets te doen aan deze vorm van geweld. Dus ook voor de ouders. Vaak zijn we geneigd door te schieten in oordelen en meningen zonder te beseffen dat aan dit soort handelingen vaak trauma’s of een mindere staat van welzijn ten grondslag liggen. Als we dit gesprek juist voeren met ouders/verwanten, de samenwerking aangaan en het probleem (h)erkennen, bestaat de mogelijkheid om de cirkel van geweld te doorbreken.

Kindermishandeling wordt gezien als één van de grootste geweldsproblemen van onze samenleving. 119.000 kinderen per jaar worden hieraan blootgesteld, in iedere klas minstens 1 kind. Deze cijfers moeten omlaag en daar spelen o.a. leerkrachten een belangrijke rol in.

Dat het een groot probleem is dat weten we maar hoe we dat moeten aanpakken en met welke methodes, blijkt vaak nog de vraag. Daar hebben Schildje en Fabriek 69 een mooi passend pakket voor ontwikkeld:

  • Training: ‘Schildjes Gevechtsmissie’ voor leerkrachten over stap 0 – handelingsverlegenheid en bewustwording van kindermishandeling (gekoppeld aan het lespakket).
  • Een lesmethode voor kinderen van groep 1/2: Lespakket Schildje staat minstens één week centraal, waarbij iedere dag op een luchtige en laagdrempelige manier aandacht wordt besteed aan het onderwerp kindermishandeling. Dit wordt o.a. gedaan middels een praatplaat, een prentenboek, de geheimpjesdoos van juffrouw Toos en de troostkoffer van duif Berta.
  • Training: ‘Gewoon DOEN!’ voor o.a. leerkrachten, IB’ers en school MWD’ers over stap 1 t/m 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze training worden koppelingen gemaakt van signaleren vanuit de lesmethoden naar het zetten van de juiste stappen.
  • Training: ‘Samenwerken in de driehoek / Driehoek: samen voor het kind!’ voor leerkrachten, IB’ers en school MWD’ers om de verdieping in te gaan over hoe professionals op een juiste manier het gesprek voeren om de samenwerking aan te kunnen gaan met ouders/verwanten.

Lees meer over ons unieke aanbod in de flyer

Open de flyer hier!

Schildje & de regio Hart van Brabant

Het lespakket Schildje is opgenomen in de doorlopende leerlijn weerbaarheid primair onderwijs in de Regio Hart van Brabant.

Zie hier het actieplan: