Doe mee aan de Schildje Experience

THEATER · KNUTSELEN · BINGO

#

Wat levert de Experience op?

Behaalde doelstellingen na inzet van de Schildje Experience:

Scholen worden heden ten dagen afgerekend op hun schoolresultaten en willen uiteraard allemaal zo goed als mogelijk presteren. Maar hoe kan het dan zijn dat er op bijna geen enkele school aandacht is voor het onderwerp kindermishandeling? We leren kinderen rekenen, taal, leren ze over pesten en gezonde voeding, maar het praten over ‘veiligheid’ en kinderen hierin een ander referentiekader bieden is essentieel om überhaupt tot deze resultaten te kunnen komen. Een kind komt immers pas tot ontwikkeling op het moment dat het zich veilig voelt.

 • Weten kinderen dat bepaalde thuissituaties niet normaal, of anders kunnen zijn;
 • Weten zij dat ze hierover kunnen en mogen praten en bij wie zij hiervoor terecht kunnen;
 • Kennen de kinderen het onderscheid tussen kleine geheimpjes (welke je voor jezelf mag houden) en verdrietige geheimpjes (die je met een volwassene moet delen);
 • Weten ze dat kinderen nooit schuldig zijn aan een onprettige thuissituatie;
 • Zijn de ouders geïnformeerd over de inhoud en doelstellingen van de Experience;
 • Hebben de ouders de mogelijkheid gehad voor het stellen van vragen middels een digitale Q&A;
 • Kennen de deelnemende ouders (aan de digitale ouderavond) het verschil tussen normale ontwikkeling en signalen van kindermishandeling;
 • Weten de ouders welke rol zij kunnen aannemen op het moment dat zij zich zorgen maken over een kind binnen hun omgeving;
 • Weten de ouders waar zij terecht kunnen op het moment zij zelf vragen hebben rondom het opvoeden en opgroeien van hun kind, afgestemd op de sociale kaart van de Gemeente Waalwijk;
 • Ervaren leerkrachten dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn om met het jonge kind te praten over kindermishandeling;
 • Hebben leerkrachten kennis opgedaan over wat zij kunnen en moeten doen op het moment een kind uit hun klas signalen van kindermishandeling laat zien of met een (spontane)onthulling komt;
 • Is de kennis van leerkrachten rondom de Meldcode opgefrist;
 • Is de bewustwording van leerkrachten rondom het onderwerp kindermishandeling vergroot.

Resultaten:

 • Duizenden kinderen namen tot dusver deel.
 • Gemiddeld laat 1 op de 20 kinderen iets los waarvan we denken dat heel goed is dat er naar wordt gekeken.” Dit varieert van een vage spontane onthulling, een spontane onthulling tot een signaal.
 • Uit de praktijk blijkt dat het zinvol is om het onderwerp te borgen door middel van inzet van de Schildje lespakketten in de klas.

 

# # #

Wat houdt de Experience in?

De Experience bestaat uit een voorstelling en twee activiteiten voor kinderen. Er is een ouderbijeenkomst en leerkrachten worden getraind. Aanvullend hierop kunnen de lespakketten van Schildje ingezet worden om het onderwerp levend te houden. Alle deelnemende scholen ontvangen voorafgaande de Schildje Experience documenten om het onderwerp in de klas voor te bereiden. Dit kost de leerkracht zo’n 30 minuten.

Doordat we verschillende activiteiten en verschillende uitvoeringsmanieren aanbieden spreken wij alle intelligentiegebieden van de kinderen aan (immers niemand leert op dezelfde manier) en worden belangrijke boodschappen herhaald gedurende de Experience. Bijvoorbeeld ‘wat is normaal en wat niet?’ En: het spreken met een volwassenen). De kracht bij deze leeftijdsgroep zit hem in de herhaling.

 

Wist je dat?

 • • Wij zo’n 40 personen meebrengen per uitvoering.
 • • De Schildje Experience geschikt is voor 240 kinderen per dag (120 ochtend en 120 middag).
 • • Wij dit jaar nog ruimte hebben voor uitvoeringsdagen.
 • • De uitvoeringsdagen mogelijk gesubsidieerd kunnen worden. Wij vertellen hier graag meer over.
 • • Wij graag de mogelijkheden bespreken om in jouw gemeente of op jouw school de Schildje Experience uit te komen voeren.
 • • Wij jullie (bijna) geheel ontzorgen in de coördinatie en organisatie? Wij zorgen voor ouderbrieven, een uitnodigingsvlog, documenten ter voorbereiding, posters, naamstickers etc.?
 • • Alle kinderen een goodiebag ontvangen met hun eigen Schildje paspoort, een gezonde snack en waar ook het geknutselde materiaal in mee naar huis genomen kan worden?
 • • De theatervoorstelling gebaseerd is op het prentenboek van Schildje en dat deze hier te bestellen is?
 • • De Schildje Experience aansluit op preventief jeugdbeleid?
 • • Wij de sociale kaart per gemeente meenemen in communicatie richting ouders?
 • • De Experience al veel genoemd is in de media? Lees hier.

 

img
#

Impressie van de voorstelling

De Experience bestaat uit een voorstelling en twee activiteiten voor kinderen. Er is een ouderbijeenkomst en leerkrachten worden getraind. Aanvullend hierop kunnen de lespakketten van Schildje ingezet worden om het onderwerp levend te houden. Alle deelnemende scholen ontvangen voorafgaande de Schildje Experience documenten om het onderwerp in de klas voor te bereiden. Dit kost de leerkracht zo’n 30 minuten.

Doe mee met jouw klas aan onze ochtend- of middagvoorstelling