img

Schildje & Augeo

Zó signaleer je kindermishandeling en bespreek je dit met jonge kinderen en ouders

Perfecte combinatie van kennis en tools van Augeo Academy en Schildje

Soms merk je dat het bij een gezin niet zo goed gaat, of je hebt het idee dat een kind thuis verwaarloosd wordt. Zie je het goed? Wat moet je doen? Hoe weet je of een situatie echt zorgwekkend is? En hoe ga je in gesprek? Jonge kinderen hebben daarbij hulp nodig van medewerkers van de kinderopvang en leerkrachten van de laagste groepen van de basisschool. Zij spelen kunnen een rol spelen in het stoppen van het geweld of kunnen het zelfs voorkomen.

Zowel Augeo Academy als Schildje kunnen de professionals daarbij helpen met tools en cursussen. Omdat deze elkaar zo perfect aanvullen, is er nu een gezamenlijk aanbod. Door de scholing van Augeo zijn medewerkers up-to-date over de meldcode en is er blijvende aandacht voor dit ingewikkelde thema. Het themapakket van Schildje sluit hier naadloos op aan. Nadat de medewerkers geschoold zijn, biedt Schildje tools om dit lastige onderwerp te bespreken met (jonge) kinderen. Wil jij korting op het aanbod van Augeo en/of Schildje? Stuur ons dan een berichtje!

Combinatie van themapakket Schildje en scholing Augeo

Het themapakket Schildje richt zich op materialen en educatie voor kinderen van 3-6 jaar. Op een speelse manier ‘leren’ ze over het  onderwerp en bovenal ervaren ze dat het niet normaal is, dat zij hier niet schuldig aan zijn en dat zij hierover kunnen en mogen praten. Het pakket bestaat uit een houten koffer met prachtig vormgegeven materialen, waaronder een handpop van Schildje, tafelhuis om op te zetten met houten bosvriendjes, een prentenboek, dagritmekaart en emotiemagneten. Hierbij hoort een training voor de medewerkers over hoe je de materialen gebruikt.

Augeo heeft online cursussen over ‘Werken met een meldcode’, deze zijn er op maat voor de kinderopvang, gastouders en het primair onderwijs. Je leert hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen, en hoe je kunt handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daar hoort uiteraard ook bij: hoe ga je daarover in gesprek met ouders, en hoe kun je kinderen en ouders steunen. Scholen en kinderopvang kunnen via een lidmaatschap makkelijk al hun medewerkers scholen. Daarnaast profiteer je dan van allerlei materialen om je kennis niet weg te laten zakken. Zo krijgen alle cursisten een abonnement op Augeo Magazine over veilig opgroeien, is er een gratis Augeo App met dagelijkse tips, een herhaalcursussen en organiseren we bijvoorbeeld regelmatig webinars.

Speciaal aanbod

Organisaties die scholing bij Augeo afnemen, krijgen 10% korting op de eerste bestelling van het themapakket Schildje.

Zowel Schildje (een initiatief van Stichting Groei Veilig) als Augeo Academy zijn organisaties zonder winstoogmerk. Inkomsten gaan naar andere projecten en materiaal-ontwikkeling t.b.v. kinderen.

Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje via ons contactformulier.

  • Maak jij kindermishandeling al bespreekbaar in jouw klas?
  • Vind jij het ook zo lastig om de Meldcode te volgen?
  • Durf jij ook niet goed het gesprek met ouders aan te gaan wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling?
  • Wist jij dat kindermishandeling één van de grootste geweldsproblemen is van onze samenleving?
Ga jij met ons de strijd aan om van kindermishandeling een bespreekbaar en inzichtelijk onderwerp te maken?
schildje

De methodiek van Schildje leent zich niet voor een eenmalige inzet. Om het onderwerp kindermishandeling kwalitatief en structureel te borgen en verduurzamen binnen een organisatie, zou gebruik gemaakt kunnen worden van ons totaalaanbod.

Om de lespakketten in te kunnen zetten, stappen beroepskrachten welke hiermee gaan werken verplicht aan boord van Schildje Airlines (training Schildjes Missie: 1 dagdeel). De lespakketten dienen minstens 1 week per jaar centraal te staan binnen de organisatie en de materialen blijven zichtbaar aanwezig op een vaste plaats. Dit zodat de weg naar Schildje voor de kinderen altijd gevonden kan worden.

Een voorbeeld van deze inzet is:

  1. Inzet Schildje Experience voor kleuters; kennismaking met het onderwerp en thema. Ook voor opvoeders en beroepskrachten.
  2. Training Schildjes Missie voor beroepskrachten; voorwaarde om met de lespakketten te mogen starten
  3. Inzet Schildjes lespakketten binnen de organisatie; borging en verdiepen van kennis voor de kinderen en een tool voor de professional om het onderwerp bespreekbaar te maken
  4. Na +/- 1 jaar: Opfristraining voor beroepskrachten welke Schildjes missie gevolgd hebben; Intervisie op het gebruik van de methodiek, verdieping van kennis en leren voeren van een zorgverkennend gesprek.

Wanneer een nieuwe groep kleuters/kinderen start of wanneer zich wisseling van beroepskrachten voordoet, kan de voorbeeldcyclus weer opnieuw starten.

Schildje & Expertisecentrum Huiselijk Geweld

Het lespakket Schildje is opgenomen in de doorlopende leerlijn weerbaarheid primair onderwijs in de Regio Hart van Brabant

Doorgaande leerlijn – Toolkit praten helpt

De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant ontwikkelde samen met partners zoals GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, Sterk Huis en Stichting Groei Veilig, een toolkit voor basisscholen. Met veel informatie én instrumenten om te praten met kinderen. En om te werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals. Begin september 2021 is de toolkit overhandigd aan iedere basisschool in regio Hart van Brabant.

 

Thema: Praten helpt

Leerkrachten kunnen in de klas met kinderen praten over de rechten van elk kind om veilig op te groeien. Zodat kinderen leren wat hun grenzen, wensen en rechten zijn en weten waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Veel kinderen die kindermishandeling meemaken weten niet dat het niet normaal is wat hen overkomt. Andere leerlingen weten niet dat misschien een klasgenoot thuis in een onveilige situatie zit. Door er in de klas over te praten, komt het gesprek op gang en kan het taboe doorbroken worden. Praten helpt!

Schildje heeft voor deze toolkit een heus pop-up boek ontwikkeld, welke verspreid is op ruim 180 basisscholen in de Regio Hart van Brabant.

Wil jij meer weten over deze toolkit of doorgaande leerlijn kijk dan hier:

Bekijk hier de  folder
Bekijk hier de toolkit

Wil jij bespreken hoe deze toolkit en of doorgaande leerlijn ingezet kan worden binnen jouw gemeente? Stuur Schildje gerust een berichtje via ons contactformulier.

Training voor de kinderopvang
Schildje en het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bieden in samenwerking een gezamenlijke training aan voor kinderopvangorganisaties. De trainingen zijn namelijk complementair aan elkaar en middels o.a. een casus welke in alle drie de trainingen doorloopt, creëren we een mooi geheel!

In drie dagdelen van 3–4 uur (of 1 dagdeel en 1 gehele dag) komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Trainingsdeel 1. Bewustwording van kindermishandeling | stap 0 van de Meldcode | Schildje
• Trainingsdeel 2. Leren Signaleren, Meldcode en afwegingskader | Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
• Trainingsdeel 3. In gesprek gaan met.. Zorgen bespreekbaar maken | Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wil jij meer weten over dit gezamenlijke aanbod voor jouw kinderopvangorganisatie? Neem dan gerust contact op met: Betty-Ann Blommers | Coordinator Scholing en Deskundigheid Expertisecentrum of met Nicky Schijvens | nicky@groeiveilig.nl

Schildje in de media