schildje

Schildje’s missie & visie

De methode Schildje is enkele jaren geleden ontstaan met een duidelijke missie: handelingsverlegenheid bij professionals (in de breedste zin van het woord) terugdringen in het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling en kinderen al op een zo’n jong mogelijke leeftijd educatie bieden over het onderwerp.

Kinderen moeten namelijk weten dat zij niet schuldig zijn, wat kindermishandeling inhoudt, dat het niet normaal is en dat zij hierover mogen en kunnen praten!

Per jaar worden er 119.000 kinderen blootgesteld aan kindermishandeling.

Dat is in iedere klas minstens 1 kind.

#
  • • Wat als je de omvang van het probleem niet ziet of doorhebt? •
  • • Wat als je eigen natuurlijke ‘afweer’ je in de weg staat? •
  • • Wat doe je als je gesprekken aangaan zo moeilijk vindt? •
  • • Wat zeg je wel en niet tegen een kind wanneer ze signalen met jou bespreken? •

Het aantal gevallen van kindersmishandeling neemt helaas nog steeds niet af en de cijfers die bekend zijn, zijn naar alle waarschijnlijkheid slechts het “topje van de ijsberg”. Onder de oppervlakte speelt dus nog veel meer waarvan men geen heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat 45% van de professionals handelingsverlegenheid ervaart bij het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. In 2013 is de Meldcode geïntroduceerd en verplicht gesteld om het proces te vergemakkelijken en per januari 2019 is er een verbeterde Meldcode actief met een heus afwegingskader. Ondanks deze tool, is het naar onze mening de handelingsverlegenheid van de hulpverleners die het daadwerkelijk overgaan en doorlopen van de Meldcode in de weg zit. Omdat kindermishandeling het grootste geweldsprobleem van onze samenleving is, is onze visie dat aan kindermishandeling preventief aandacht besteed dient te worden. Pas dan voelt het kind zich veilig en kan het tot ontwikkeling komen.

Laagdrempelige educatie over kindermishandeling in jouw klas