Schildje & onderzoek

Medio november 2017 heeft er op zeven locaties binnen de Regio Hart van Brabant, onderzoek plaatsgevonden naar de ervaring van professionals (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) met het lespakket Schildje. Dit onderzoek is uitgevoerd door Mevr. S. Laenen (Universiteit Utrecht) onder supervisie van mevr. A. van Spanje (Hogeschool Utrecht).

Dit onderzoek tracht de eerste stap richting wetenschappelijke onderbouwing van het lespakket te zetten.

img
Kinderen willen Schildje graag knuffelen en weer blij maken

Enkele passages uit de tussen- en eindrepportage:

"Een van de grootste problemen rondom het aanpakken van kindermishandeling is dat het vaak in isolement gebeurt en dat vermoedens vaak niet besproken worden (Hoefnagels et al., 2014). Een lespakket over kindermishandeling ontwikkelen vergt dan ook moed. Zoals Hoefnagels et al. (2014) schreef over het lespakket van het Klokhuis; ‘‘De zwaarte en diepte van het onderwerp wordt niet geschuwd en tegelijkertijd lukt het de makers de jonge kijker niet machteloos achter te laten. Op ooghoogte van het kind en precies de juiste toon pakkend’’(Hoefnagels et al., 2014). Het huidige lespakket Schildje kan zich op gelijke hoogte bevinden. Het is van belang dat een lespakket met een dergelijk gevoelig onderwerp onderbouwd wordt. In dit onderzoeksverslag is geprobeerd middels literatuuronderzoek, een kwalitatieve- en een kwantitatieve analyse een eerste stap te zetten richting wetenschappelijk onderbouwing van het lespakket".

img
img

"De meeste deelnemende professionals reageren overwegend positief op het lespakket Schildje. Het gehaakte Schildje wordt omarmt en leeft echt in de klas. De kinderen voelen ook erg mee met Schildje die verdrietig is en vinden hem ontzettend lief. Ze willen hem graag knuffelen en weer blij maken. Zo wordt de kleurplaat van Schildje ook extra netjes ingekleurd, omdat ze het voor Schildje zo mooi mogelijk willen maken. Ook het voortgangssysteem waarin het verdrietige Schildje met elk puzzelstukje in een steeds vrolijker Schildje verandert geeft de kinderen een fijn gevoel. Ze zien op deze manier dat elke stap die ze zetten Schildje helpt. Dit zorgt ervoor dat de week met een positieve noot eindigt. Als Schildje aan het eind van de week weer blij is, zijn gebroken hart gemaakt is en zijn schild weer glanst, is dit geruststellend voor de kinderen".

"De kernactiviteit - het prentenboek - wordt als prachtig materiaal gezien en ook vinden de professionals het fijn dat het prentenboek als schootboek is uitgebracht. Op deze manier kunnen de kinderen constant naar de afbeeldingen blijven kijken".

img
img

"De professionals vonden het materiaal uit het lespakket erg goed aan sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook de afwisseling van de verschillende activiteiten zorgde dat elk kind wel een activiteit had die aansprak. En daardoor lukt het om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Daarnaast werd het fysieke ‘Schildje’ als een goede toevoeging ervaren, omdat Schildje ervoor zorgde dat de kinderen zich om hem gingen bekommeren".

Wil je de hele eindrapportage lezen? Dat kan!

Stuur Schildje een berichtje!