Deze training is verplicht

Voor iedere professional
die met schildje werkt

#

De training

In de interactieve training (één dagdeel - 4 uur) wordt o.a. ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Veiligheid; wanneer voelt iemand zich veilig en hoe creëer ik veiligheid?
 • Wat is handelingsverlegenheid, hoe herken ik dit? En hoe valt dit te doorbreken?
 • Ben ik mezelf bewust van de omvang van het probleem?
 • Wat zijn signalen van kindermishandeling?
 • Hoe kan ik feitelijk signaleren zonder oordeelsvorming?
 • Hoe ga ik het gesprek aan met het kind wanneer zich signalen voordoen?
 • Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet en vanuit welk standpunt / gevoel ga ik dit gesprek aan?
 • Met als eindbestemming: Hoe kan ik de materialen uit het lespakket inzetten in mijn klas? En hoe kan ik binnen de middelen differentiëren?

Ik maak kindermishandeling bespreekbaar
#

Middels diverse oefeningen en het bespreekbaar maken van het onderwerp wordt meer inzichtelijk wat voor consequenties dit heeft voor zowel het kind, voor de ouders/opvoeders alsook voor de professional zelf. De veiligheid van het kind staat voorop en het is belangrijk deze veiligheid zoveel als mogelijk te kunnen borgen.

Deze training is: meldcodeproof, laagdrempelig, een must voor iedereen die met kinderen werkt, waardevol, eye-opened, confronterend, veilig, professioneel, interactief met prachtig lesmateriaal.

Het doel

In de interactieve training: Schildjes missie wordt ruimschoots aandacht gegeven aan de bewustwording van de professional. Bewustwording op het thema “kindermishandeling”, maar ook bewustwording rondom de eigen identiteit van de professional.

In onze visie is het belangrijk dat de professional zich bewust is van zijn eigen achtergrond met de eventueel daaruit voortvloeiende gedragingen. Is men zich namelijk niet bewust van de omvang van het probleem, en het eigen aandeel hierin, zal men nooit tot handelen kunnen komen. Het kan ook zomaar zijn dat de professional in zijn leven te maken heeft gehad met onverwerkte trauma’s en onveiligheid wat onherroepelijk gevolgen heeft op de handelwijze van deze professional.

schildje airlines

De oefen-eilanden

Zoals hierboven aangegeven, komen er zeer diverse oefeningen aan bod op het gebied van (on)veiligheid, traumaverleden, redder vs helper, terug naar jezelf. Een training waar het vooral om heel veel doen gaat. Daarnaast wordt gewerkt met het vernieuwde afwegingskader, de Meldcode, leert men signalen van kindermishandeling te herkennen en erkennen en wordt er gewerkt met het lespakket Schildje. De leerkracht is hierna in staat om het lespakket in de eigen klas in te zetten. Belangrijk om te weten is, dat wij de veiligheid tijdens deze training hoog in het vaandel hebben staan en te allen tijde alert zullen zijn op eventuele nazorg die geboden dient te worden.

img

Training: Schildje’s Missie

Een kleine impressie van onze exclusieve training voor leerkrachten over stap 0 – handelingsverlegenheid en bewustwording van kindermishandeling (gekoppeld aan het lespakket). Professionals nemen (verplicht) deel aan deze interactieve training en stappen hiervoor aan boord bij Schildje Airlines. Maak jij samen met ons het verschil voor het kind? Wij ontmoeten jou graag aan boord!

Laagdrempelige educatie over kindermishandeling in uw klas

Opfristraining

(Eén jaar na de eerste training)

Ben jij, of is jouw organisatie eerder door Schildje getraind en wil jij het onderwerp verduurzamen / borgen binnen jouw organisatie. Vanaf dit najaar biedt Schildje eveneens een ‘opfristraining’ aan. Deze kan zowel Incompany als per ‘open inschrijving’ geboekt worden (data voor de open inschrijvingen verschijnen dit najaar op onze website).

In deze 4 uur durende training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Intervisie op het gebruik van de lespakketten en herhaling van de vorige training
 • Opfrissen van kennis
 • Aanvullen van kennis op het gebied van: traumasensitieve gespreksvoering en de effecten van trauma op het kinderbrein
 • Dossiervorming: Wat leg ik vast en hoe?
 • Zorgen/signalen feitelijk leren maken
 • Inzicht verwerven in de werkwijze van Veilig Thuis, een melding en dan?
 • Simulatie: Voeren van een zorgverkennend gesprek.

Heel interactief gaan we aan de slag met eigen ingebrachte casussen, allemaal nemen we verschillende rollen tijdens het gesprek aan, zodat we ons ook leren verplaatsen in de ander. De rol van ouder zal o.a. vervuld worden door een ervaringsdeskundige en/of ex-pleger van kindermishandeling/huiselijk geweld. Hier wil je bijzijn!

Veelgehoorde praktijkervaringen

‘Uit onderzoek, de praktijk en onze eigen ervaring blijkt dat veel professionals ‘stuk’ lopen, op het bespreekbaar maken van zorgen met de opvoeder. ‘Wat als ik een ouder onterecht beschuldig?’, ‘Wat als de ouder het kind weghaalt, wanneer ik mijn zorgen deel?’, ‘Wat als ik onze relatie hierdoor verstoor?’, veelgehoorde argumenten, waar we in deze training een andere visie op zullen ontwikkelen’.

Wij garanderen jou dat je na afloop van deze training met praktische tips, adviezen en handvatten de gehele Meldcode kunt doorlopen, met zowel oog voor de veiligheid, het kind en de opvoeder! Eind dit jaar is deze training beschikbaar! Uiteraard nu al Incompany in te plannen!

 • Minimale groepsgrootte 6, maximaal 10 deelnemers
 • Aanvullende kennis en vaardigheden na het volgen van de eerste Schildje training
 • Verzorgd door 2 ervaren trainers en een ervaringsdeskundige / ex-pleger
 • Doorlopen van de gehele Meldcode en het afwegingskader op interactieve wijze