img

‘De gezagvoerder’: Nicky Schijvens

Sinds 2013 is Nicky vol overgave bezig met de ontwikkeling van Schildje. Het idee van Schildje is in eerste instantie ontstaan uit een opdracht binnen de Minor Jeugdzorg (Fontys Hogeschool Pedagogiek), doorontwikkeld binnen het Innovatienetwerk Jeugd Regio Hart van Brabant en uiteindelijk door Nicky vormgegeven in een lespakket.

Vanuit haar eigen jeugdervaringen en ruimschootse werkervaring als verpleegkundige en pedagoog binnen o.a. de jeugdzorg, kinderopvang, ambulante begeleiding en als aandachtfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, is zij zich bewust van de omvang van kindermishandeling, maar ook zeker de handelingsverlegenheid onder professionals in het signaleren en bespreekbaar maken hiervan.

Nicky is voornamelijk ‘achter de schermen’ van Schildje actief en houdt zich bezig met de (door)ontwikkeling van producten en trainingen.

Lees meer

‘De co-piloot’: Maaike Haan

Sinds januari 2021 is Maaike bij Schildje betrokken, in functie als brand manager.

Als ervaringsdeskundige en haar betrokkenheid bij het onderwerp kindermishandeling is zij zich bewust van hoe belangrijk het is om jezelf in een veilige omgeving te kunnen ontwikkelen. Maaike is ‘het gezicht’ van Schildje en je kunt haar o.a. tegen komen bij meetings, afspraken en geeft zij de training ‘Schildjes missie’.

"Drie jaar lang heb ik me als vrijwilliger naast mijn werk ingezet voor kindermishandeling. De drang om dit op professionele basis te kunnen doen werd steeds groter en daarom ben ik nu als zelfstandige gestart. Deze drang werd onder andere gevoed door het feit dat de landelijke cijfers van kindermishandeling ondanks alle inspanningen maar niet dalen. Nee dacht ik dan, als we kinderen niet gaan voorlichten, ze leren wat wel en niet normaal is en met hen in gesprek gaan, gaat dit ook zeker niet gebeuren. Signalering door het sociale netwerk, de leerkracht en de trainer is heel belangrijk maar een groot gedeelte van kindermishandeling kan niet gesignaleerd worden doordat kinderen geen signalen afgeven. Deze kinderen doen juist heel erg hun best om niet op te vallen. Ze kunnen hun gehele basisschooltijd doorlopen zonder dat er voor een leerkracht aanleiding is om te denken dat er iets aan de hand is.

Toen ik werd gewezen op Schildje heb ik al snel contact opgenomen met Nicky Schijvens. Vrijwel direct was er een klik omdat we elkaar zo goed begrepen in wat er nodig is. Voorlichting op scholen over kindermishandeling als vast onderdeel van het lesprogramma.

Vol enthousiasme ben ik nu dan ook aan de slag om organisaties bekend te maken met Schildje en wat dit voor zowel het kind, als het gezin en de school kan opleveren. Want daar gaat het toch om, dat een kind veilig op kan groeien en zich daardoor maximaal kan ontwikkelen!"

Lees meer
img
img

‘De Pursor’: Natascha Pankow

Natascha is na haar HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) gaan werken als woonbegeleider. Echter sinds afgelopen jaar is zij werkzaam als systeemgericht behandelaar omdat haar hart ligt bij het begeleiden/coachen van individuen en hun systeem én het ontwikkelen/geven van trainingen.

Natascha heeft de interactieve training 'Gewoon DOEN!' gebruik de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ontwikkeld met het simulatiespel: 'Stappen door de meldcode'. Ze is gespecialiseerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt teamondersteuning, lezingen/workshops en trainingen aan organisaties binnen zorg, onderwijs en welzijn, vanuit Fabriek 69. Ze ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van het beleid met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Binnen Schildje geeft Natascha de training Schildjes missie en ondersteunt zij vanuit haar ervaring bij de (door)ontwikkeling van de training.

‘De bemanning’: Fabriek69

Alle collega’s van Fabriek69 zijn getraind in het geven van de training: Schildjes missie. Wanneer je aan boord komt bij Schildje Airlines, kun je hen dus tegenkomen! Meer informatie over Fabriek69? Kijk dan hier.

img
Kom uit jouw schild en geef kinderen een stem bij kindermishandeling

Onze crew

Wij durven het verschil te maken!

'Gezagvoerder' Nicky, 'Co-piloot Maaike en 'Pursor' Natascha zijn een goede aanvulling op elkaar. Tijdens de training Schildjes missie worden zij o.a. omschreven als: "enthousiast, creatief, professioneel, open, betrokken en durven zij zich kwetsbaar op te stellen".  Zij staan bekend om hun goede interactie met de deelnemers.

Nicky houdt zich vanuit haar achtergrond als o.a. Pedagoog bezig met de ontwikkeling van de lespakketten en training. Maaike houdt zich voornamelijk bezig met het aangaan- en onderhouden van alle contacten.

img